دسته
لينكدوني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6925
تعداد نوشته ها : 12
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
بهنام حاتمي

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیبینم ، سرم قربان آن دشمن که بوئی از وفا دارد...

نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه کلامم نه سلامم نه علیکم نه سپیدم نه سیاهم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوانی نه آنگونه که گفتند و شنیدی نه سمائیم نه زمینیم نه به زنجیر کسی بسته و برده دینم نه سرابم نه برای دل تنهایی تو جام شرابم نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم نه فرستاده پیرم نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم نه جهنم نه بهشتم

WwW.Softestan.Com

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 1 1388

در آستانه سال نو مقاله جن شناسی رو تقدیم میکنم به همه شما خوبان

توضیح: مطالب کامل و حقایقی در مورد جن

نویسنده: یاسین قاسمی

منبع: www.softestan.com

نشر این مقاله با ذکر نام نویسنده مجاز است...

دانلود کنید

yasin ghasemi 

دسته ها :
پنج شنبه بیست و نهم 12 1387
 

در این دنیا که مردمانش عصا از کور میدزدند من خوش باور نادان محبت جست و جو کردم

بر سنگ قبر من بنویسید خسته بود اهل زمین نبود نمازش شکسته بود بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود تنها از این نظر که سراپا شکسته بود بر سنگ قبر من بنویسید پاک بود چشمان او که دائماً از اشک شسته بود بر سنگ قبر من بنویسید این درخت عمری برای هر تیشه و تبر دسته بود

yasin ghasemi

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387

 

به شاگردانمان

بیاموزیم که (( جهنم جایی است که آدم می فهمد با گفتار ورفتارش با دیگران چه کرده است ))
بیاموز یم که ((آن که می گرید یک درد دارد وآن که می خندد هزار درد ))
بیاموزیم که (( مرد افتخار و شهرت میخرد امازن بهایش را می پردازد)) جبران خلیل
بیامیزیم که ((کوتاه ترین زمانی که ما مجبور به کار هستیم بیشترین کارها و وظایف را باید انجام دهیم))
بیاموزیم که (( نمی توانم وارد بهشت شویم بلکه باید بهشت را به درون خویش بیاوریم))
بیاموزیم که (( نادانی در ندانستن نیست ، بلکه در مطلق کردن دانسته هاست ))
بیاموزیم که (( مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملامت بار به ساعت های لذت بخش))
بیاموزیم که (( هر روز وقتی که خورشید متولد می شود ما هم متولد شویم))
بیاموزیم که (( مرگ پایان کبوتر نیست))
بیاموزیم که (( خدای غالب قهار بهتر از سرپرست های گونا گون است))
بیاموزیم که ((مردود شدن شرافت مندانه تر از تقلب کردن است))
بیاموزیم که (( به بهانه نداشتن دستی نباید دست دیگر را کاسه التماس کرد ))
آموختم که (( هرچه جایگاهمان رفیع تر باشد فریادمان رسا تر به گوش خواهد رسید))
بیاموزیم که (( خطاهای دیگران را نمی توانیم فراموش کنیم ولی می توانیم ببخشیم ))ماندلا
بیاموزیم که ((آدم محروم نمی تواند کاری کند اما آدم ناکام دست به عمل می زند))
بیاموزیم که (( هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ مالی سودمند تر از خرد نیست و هیچ تنهایی موحش تر از خود پسندی نیست و هیچ عباتی چون تفکر نیست))
بیاموزیم که (( فرزندمان را با انتقاد محکوم نکنیم تا فردا دیگران را محکوم نکند))
بیاموزیم که (( فرزندمان را با عناد و دشمنی پرورش ندهیم تا فردا با همه نجنگد))
بیاموزیم که (( فرزندمان را با تمسخر پرورش ندهیم تا فردا شرمنده نباشد ))
بیاموزیم که (( فرزندمان را با بردباری پرورش دهیم تا فردا صبور باشد ))
بیاموزیم که (( شاگردان را با تشویق همگام کنیم تا فردا اعتماد به نفس داشته باشند))
بیاموزیم که (( آدم شدن مهمتر از حاکم شدن است))
بیاموزیم که (( قیمت انسان از روی معلوماتش سنجیده نمی شود بلکه از سجایای اخلاقی او سنجیده می شود))
بیاموزیم که (( مانند انسانهای تنگ نظر نباشیم که از مصالح بهشت جهنم می سازند بلکه منند انسان های بلند نظر باشیم که از مصالح جهنم بهشت می سازند))
بیاموزیم که (( ما به اندک ادب محتاج تریم از آن که به بسیاری علم))
بیاموزیم که (( جوانمردی آن است که بار خویش بر خلق ننهیم ))
بیاموزیم که (( با حکیمان رفتار کنم تا حکیم شوم))
بیاموزیم که (( جهل بر علم غرور آفرین رجحان دارد))
بیاموزیم که (( معایب دیگران بهترین معلمان هستند))
بیاموزیم که (( ذهن فرزندانمان را به نوارهای کاست آموزشی تبدیل نکنیم))
بیاموزیم که (( اعمال و رفتار هرکس معرف شخصیت وجودی اوست))
بیاموزیم که ((تنها به قاضی رفتن عادت بشر است))
بیاموزیم که (( زیاده خواهی یکی از بیچارگی های انسان می باشد این همان بیماری است که آفت آسایش می باشد))
بیاموزیم که (( بزهکار را حس ششم قوی تر از سایر حواس می باشد))
بیاموزیم که ((آفت فقر قساوت است و دومین عصیان است و سومین تقلب است))
بیاموزیم که (( لطمه دوست کشنده تر از زخمه دشمن است))
بیاموزیم که (( بررگتر ها خطا هایشان بزرگتر است))
بیاموزیم که ((بعضی ها اعمال و رفتار و حرکات و زبانشان خارج از اختیار عواطفشان بوده و در دست مصالحشان می باشد))
بیاموزیم که (( اشخاص دنی برای تنبیه زیر دستان قبل از هر چیز تکیه به روی نان و آب ایشان می کننند))
بیاموزیم که (( بعضی ها هرچه پول ومقامشان بالا رفته درجه انسانیت شان پایین تر آمده بود))
بیاموزیم که (( از معایب خلقت آدمی است که تا زنده است باید التجا به نقطه ای داشته باشد))
بیاموزیم که (( آنکه دنیا برایش تنگ میشود آن ست که نقطه التجا و اتکایش را از دست داده باشد ))
بیاموزیم که (( غالبا نیت های نا پاک در پس قیافه های پاک و معصوم و خوش آیند می باشند))
بیاموزیم که (( طبع آدمی به همه احوال مانوس می شود خوپذیری بشر برای او موهبتی می باشد))
بیاموزیم که ((آدم های بیشعور بیشتر از دیگران ادعای فهم و شعور می کنند))
بیاموزیم که ((آخرین مرتبه لذت جلالت و شوکت و تجمل در زندگی سادهو بی پیرایگی می باشد))
بیاموزیم که (( کلید رمز سرشتن دانایی با توانایی در دست معلم است))
بیاموزیم که (( یادگیری مداوم کلید قرن جدید است))
بیاموزیم که ((آزمون پا فشاری بگذارم هیچگاه به شکست به عنوان یک گزینه ننگرند ))
بیاموزیم که (( ناخدای ذهن و ارباب سرنوشت خود باشم ))
بیاموزیم که ((از شکوه در مورد چیز های که موجب نارحتی تا می شود اجتناب کنم ))
بیاموزیم که ((در نهایت مسئولیت همه چیز به عهده خود شخص است ))
بیاموزیم که (( جوی های کم عمق از آن جهت خود را گل آلود می کنند که کسی پی به کم عمقی آنها نبرد ))
بیاموزیم که (( در معامله زندگی آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست ))
بیاموزیم که ((در جهان تنها چیزی که دائمی است تغییر است))
بیاموزیم که (( پول دار ها کتاب نمی خرند و نمی خوانند و کتاب خوان ها هم پول برای خرید کتاب ندارند))
بیاموزیم که (( شش خدمت درستکار را نگه دارم آنها چیز هایی را به من آموختند که من همه را می دانستم نام آنها چه
چرا
کی
چگونه
کجا
وچه کسی است ))
بیاموزیم که (( از خداوند بخواهم به من آرامش عطا کند تا آنچه را نمی توانم تغیر دهم بپذیرم ))
بیاموزیم که (( انسان آن چیزی است که تمام روز در باره اش فکر می کند))
بیاموزیم که (( زندگی ما همان چیزی است که افکار ما می سازد))
بیاموزیم که (( اگر خود را قابل ترحم بدانم ،همه خود را کنار خواهند کشید))
بیاموزیم که (( خیلی چیزها رو به کوچک شدن است الا دانایی که هر روز روبه عظمت بیشتر ی می یابد ))
بیاموزیم که (( آخرین برگ سفر نامه باران این است ، که زمین چرکین است))
بیاموزیم که ((آنان را که قلم به میدان آورد هم او آنان را به میدان تیر نیز برد))
بیاموزیم که (( مطالعه یک صفحه کتاب با فراغت خاطر بهتر از حل 20 صفحه تمرین با استرس است))
بیاموزیم که (( در عشق های بزرگ ، در واقع معشوق هر کس در درون خود اوست))
بیاموزیم که (( ابلیس هر کس در درون خوداوست))
بیاموزیم که ((در بازار پر مکر وفریب سیاست با اندک سرمایه صداقت نمی توان حتی یک دکه خرید))
بیاموزیم که (( بنیاد ظلم در دل های نادان است برکندن استبداد دشوار نیست ،اما چه باید کرد با نادانی))
بیاموزیم که (( وقتی که مردم با هم نفس بکشند توفان می شود و وقتی با هم پا به زمین بکوبند زلزله پدید می آید))
بیاموزیم که (( کلید موفقیت کسب و کار در این قرن سرعت اندیشه است))
بیاموزیم که (( نا خشنود ترین مشتریان ما بزرگ ترین منبع یاد گیری ما هستند))
بیاموزیم که (( اقتضای سرشت او آن است که جوینده ابدی باشد و نه هرگز یابنده نهایی ))
بیاموزیم که (( آدمی می تواند از جهتی ضعیف ترین موجودات باشد ، زیرا آگاه ترین آنهاست به قول پاسگال شکننده مانند نی))
بیاموزیم که (( همیشه حق با کسی نیست که علم بیشتری دارد ، بلکه با کسی است که علم را با نیاز های عمیق انسانی هماهنگ می سازد ))ندوشن
بیاموزیم که ((برای کشتیی که مقصدش نا معلوم است هیچ باد موافقی نمی وزد))

رنج بی حد از جفای روزگار آموختم گریه از دلتنگی ابر بهار آموختم
راز ورمز عشق را بر دار کوی دلبران با هزران خون دل منصور وار آموختم
تا گل عشقش شگفت و غنچه زد در باغ دل نغمه های عاشقانه از هزار آموختم
گاه ره پوی شب گیسو ،گهی خورشید وار این سفر از گردش لیل ونهار آموختم
شاه باز دل چو در زنجیر عشق افتاد زار از کمند زلف او رسم شکار آموختم
گاه مهر و گاه قهر وگاه راز وگاه ناز از نگاهش نکته های بی شمار آموختم
با جفای دلبران نا آشنا بودم ولی این هم از آن دلبر نا سازگار آموختم
من اگر تلخم اگرشیرین خدا را عیب نیست کین دو شیوه از سرشت آن نگار آموختم
از دل بشکسته کی خیزد سرود ونغمه ای این غزل از شوخ چشمی های یار آموختم
جلال ملکشا
بیاموزیم که (( میان پندار رسالت و تنفر ،فاصله چندانی نیست))
بیاموزیم که (( در عصر حاضر غو غای بلند گوها و فرستنده ها و رسانه ها نمی گذارند که کسی به نجوای عقل گوش بسپارند))
بیاموزیم که (( روزنامه های کیلویی ، پر از اعلان مواد مصرفی هستند و یا تشویق به سرگرم شدن که این دیگر در انحصار طبقه های مرفه تر است))
بیاموزیم که (( دنیا در این قرن به انتهای مر ز سلطنت هوش رسید ولی فراموش کرده که هوش به تنهایی بار زندگی را که بسیار پیچیده و سنگین است به منزل نمی رساند ))
بیاموزیم که (( خشونت کور یکی از خصو صیات دنیای جدید است))
بیاموزیم که (( توقف در آموزش توقف در زندگی است و توقف در پژوهش توقف در آموزش و زندگی است))
بیاموزیم که (( نابودی در انتظار ماست اگر خلاق و نوآور نباشیم))
بیاموزیم که (( زمان تنخواه گردانی است که صورت حساب های آن را فعلا از ما طلب نمی کند))
بیاموزیم که (( ساده سخن گفتن هوشمندی اندیشیدن است))
بیاموزیم که (( مدرسه زندان نیست کلان شهر آزادی است ))
بیاموزیم که (( دانش آموز مشتری نیست ، معشوق است))
بیاموزیم که (( کلاس مغازه وتجارت خانه نیست معبد است محل عشق ورزی است))
بیاموزیم که (( خدای من خدای وفور نعمت است ))
بیاموزیم که (( مقصر ترین مردم کسانی هستند که روح ما یوس دارند))
بیاموزیم که (( زندگی دریای متلا طمی است که قطب نمای آن محبت است))
بیاموزیم که (( آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران نا سپاس باشد از دروغ گفتن باک ندارد))
بیاموزیم که ((انسان آویخته میان اشکی ولبخندی است))
بیاموزیم که (( آنان که زندگی را بستری از گل های سرخ می دانند همیشه از خار های آن شکایت دارند))ویلیام آلن وایت
بیاموزیم که ((اگر ازانسان امید و خواب گرفته شود بد بخت ترین موجود روی زمین می شود))کانت
بیاموزیم که (( سوالهای هر کس بیش از جواب هایش او را می شناساند))ولتر
بیاموزیم که ((ممکن است که دروغ یکسال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد ))مثل افریقایی
بیاموزیم که اینکه بیش از یک سوم اکسیژن مصرفی بدن ، صرف کار مغز می شود بی حکمت نیست
بیاموزیم که (( از محبت هدر رفته سخن نگویم ، چراکه محبت چیزی نیست که هدر رود ))لانگ فلو
بیاموزیم که (( انسان ، بودن نیست .، شدن است)) شریعتی
بیاموزیم که (( وقتی کیسه خالی شد دل پر می شود )) هوگو
بیاموزیم که (( سخن چینان که چشمان نجس وقلب ناپاک دارند از صمیمیت دیگران رنج می برند ))حضرت علی(ع)
بیاموزیم که (( آنجا که قدرت پا میگذاد قانون ضعیف خواهد شد )) ناپلئون
بیاموزیم که (( شادی و الا ترین دستاورد آدمی است ))اریک فروم
بیاموزیم که (( سقوط عمیق تر ، معمولا به خوشبختی بلند تر منتهی می شود )) ویلیام شکسپیر
بیاموزیم که آنچه می دانیم ، یک قطره است ، آنچه نمی دانیم یک اقیانوس
بیاموزیم که (( ما که هنوز خود را نشناخته ایم چرا ادعا می کنیم که دیگران را بشناسیم ))حجازی
بیاموزیم که (( بهترین کتاب آن کتابی است که انسان را به تفکر وا دارد و الا به درد پاره کردن هم نمی خورد )) الف بس
بیاموزیم که (( حتی از سنگ هایی که بر سر راه قرار گرفته اند می توان چیزهای زیبایی ساخت ))گوته
بیاموزیم که (( هیچ همسایه ای به شیشه حرمت همسایه ای سنگ نزند ،
و هیچ ترازویی خطا نکند به عمد،
و هیچ حاکمی مردمان سر زمینش را نردبان خویش نمی سازد ،
و هیچ قاضی ای وجدانش را در کیف رمز دار در پستو های دست نیافتنی پنهان نمی کند ،
و هیچ قلبی در حمایت شیطان به رذالت تن در نمی دهد
وهیچ اعتمادی به خیانت نمی انجامد
وهیچ پایی برهنه به میدان نخواهد امد
وهیچ دستی به هیچ رویی چنگ نمی اندازد
وهیچ گونه ای در هرم بی پناهی و حیرانی نمی سوزد
و هیچ چشمی به دنبال گمشده ای خون نمی گرید
وهیچ شانه ای باری فراتر از توانش بر نمی گیرد
و هیچ گردنی طعم تلخ طناب را نمی چشد
وهیچ گلوله ای گلویی را تعقیب نمی کند
وهیچ جنگی خواب آرام کودکان را نمی آشوبد
و هیچ انسانی برای پرنده ای قفس نمی سازد

گردآوری شده توسط یاسین قاسمی

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387

 

هی فلانی ...... میدانی.......؟

میگویند رسم زندگی چنین است .... ! ... می آیند .... می مانند ..... عادتت میدهند .....

و میروند ..... و تو در خود می مانی ..... و تو تنها می مانی .... !

راستی نگفتی ! ...... رسم تو نیز چنین است....؟

مثل همه ی فلانی ها هستی...؟

یاسین قاسمی

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387
 

تو چشمات مال من نیستو

نگات دنبال من نیستو

چشاتو دزدکی دیدم

تو قهوه ات فال من نیستو

... نمیدونی

تو از من دلخوری اما

اینا اشکال من نیستو

از اون وقتی که هیچ گوشی

دیگه اشغال من نیستو

نه تو نه هیچ کس دیگه

تو استقبال من نیستو

نمیدونی ...

تو قلبت دیگه جایی

واسه امثال من نیستو

یه ذره دلخوشی حتی

توی اقبال من نیستو

بهارش ایجوری باشه

نه امسال سال ما نیستو

... نمیدونی ...

 

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387
 

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم ...

yasin ghasemi یاسین قاسمی ... آشفته

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387
 

آمدنت را خوب یادم نیست.بی صدا آمدی بی آنکه من بدانم و بی اجازه ماندی بی آنکه من بخواهم! اما اکنون که با ذره ذره ی وجودم ماندنت را تمنا می کنم قصد سفر داری؟ تو ای مهمان ناخوانده ی قلبم بمان با من که ماندنت را سخت دوست دارم

o _ O

yasin ghasemi یاسین قاسمی

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387
 

یاسین قاسمی yasin ghasemi


از جنگ بر می گردی، هیچ کس اما به استقبالت نمی آید. هیچ کس نمیداند که به جنگ رفته بودی. با شکوه ترین جنگ‌ها اما همین است. جنگی غریبانه، جنگی تنها، جنگی بی سپاه و بی سلاح.
از جنگ بر می گردی، خدا می داند که به جنگ رفته بودی. خاک روی پیراهنت را می تکاند و نشان لیاقتی به تو می دهد. نشان لیاقتش اما مدالی نیست که بر گردنت بیاویزی. نشان لیاقت خدا تنها چند خط ساده است. خط‌های ساده‌ای که بر پیشانی‌ات اضافه می شود. و روزی می رسد که پیشانی‌ات پر از دست خط خدا می شود.
آیینه‌ها می گویند آن کس زیباتر است که خطی بر چهره ندارد. آیینه‌ها اما دروغ می گویند. دست خط خدا بر هر صفحه‌ای که بنشیند، زیبایش می کند.
***
جوانی بهایی است که در ازای دست خط خدا می دهیم. دست خط خدا اما بیش از اینها می ارزد، کیست که جوانی‌اش را به دست خط خدا نفروشد!


(عرفان نظر آهاری)

یاسین قاسمی

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387
 

ماه من! غصه اگر هست، بگو تا باشد! معنی خوشبختی، بودن اندوه است...! این همه غم و غصه، این همه شادی وشور، چه بخواهی و چه نه! میوه یک باغند، همه را با هم و با عشق بچین... ولی از یاد مبر؛ پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر از یاد خدا! و در آن باز کسی می خواند؛ که خدا هست، خدا هست و چرا غصه؟! چرا؟

یاسین

دسته ها :
شنبه دهم 12 1387
X